Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynku

Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania       Znalezione obrazy dla zapytania usługi opiekuncze

Komu przysługują?

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie z nią zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

 

Odpłatność i zakres:

Ośrodek Pomocy Społecznej przyznając usługi opiekuńcze ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia. Rada Gminy w drodze uchwały ustala szczegółowe zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne oraz szczegółowe zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Zasady odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze określa poniższa tabela.

 

1.Tabela odpłatności za usługi opiekuńcze dla osób samotnych

Dochód netto w zł

Wysokość odpłatności w procentach od kosztu usługi za 1 godzinę

do 634

nieodpłatnie

635-824

5%

1,40 zł

825-1014

6%

1,68 zł

1015-1141

10%

2,80 zł

1142-1268

15%

4,20 zł

1269-1522

20%

5,60 zł

1523-1712

30%

8,40 zł

1713-1902

40%

11,20 zł

1903-2029

50%

14,00 zł

2030-2219

60%

16,80 zł

2220-2346

70%

19,60 zł

2347-2536

80%

22,40 zł

2537-2663

90%

25,20 zł

powyżej 2664

100%

28,00 zł

2.Tabela odpłatności za usługi opiekuńcze dla osób samotnie gospodarujących

Dochód netto / w zł /

Wysokość odpłatności w procentach od kosztu usługi za 1 godzinę

do 634

nieodpłatnie

635-824

10%

2,80 zł

825-1014

15%

4,20 zł

1015-1141

20%

5,60 zł

1142-1268

30%

8,40 zł

1269-1522

45%

12,60 zł

1523-1712

60%

16,80 zł

1713-1902

75%

21,00 zł

1903-2029

90%

25,20 zł

powyżej 2030

100%

28,00 zł

 

3.Tabela odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone dla osób zamieszkujących  w rodzinie

Dochód netto na osobę w rodzinie / w zł /

Wysokość odpłatności w procentach od kosztu usługi za 1 godzinę

do 514

nieodpłatnie

515-874

20%

5,60 zł

875-1028

30%

8,40 zł

1029-1182

50%

14,00 zł

1183-1388

70%

19,60 zł

1389-1542

90%

25,20 zł

powyżej 1543

100%

28,00 zł

Usługi opiekuńcze obejmują:

1.Zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych : pomoc w codziennych zajęciach tj. robienie zakupów, sprzątanie,gotowanie z uwzględnieniem diety, załatwianie spraw urzędowych,

pranie bielizny pościelowej i osobistej,

2. Opiekę higieniczno- sanitarną: mycie, kąpanie, ubieranie, dozowanie lekarstw dla chorych ściśle wg zaleceń lekarza, zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń,, zmiana bielizny osobistej i pościelowej,

3. Pielęgnację zleconą przez lekarza.

4.Pomoc w podtrzymywaniu psychofizycznej kondycji osoby: podtrzymywanie indywidualnych zainteresowań, organizowanie spacerów, czytanie.

 

Mieszkańcy Olsztynka mogą również korzystać ze specjalistycznych usług opiekuńczych

w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi dostosowane są do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia i mają, między innymi na celu:

1. Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia,

2. Kształtowanie umiejętności niezbędnych do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i społecznego funkcjonowania,

3.Motywowanie do leczenia i aktywności

 

Prowadzony jest trening samoobsługi i umiejętności społecznych przez asystowanie w codziennych czynnościach życiowych ( kształtowanie nawyków związanych z higieną osobistą, dbaniem o wygląd, wykonywaniem czynności gospodarczych,dbaniem o porządek i należyte prowadzenie domu,przygotowaniem posiłków, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów rodzinnych,z gronem znajomych,rówieśników, sąsiadów, współpracowników,korzystanie z usług różnych instytucji)

 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznawane są na podstawie  zlecenia lekarskiego, potwierdzającego konieczność zapewnienia opieki ze strony innych osób, a także przeprowadzonego przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego.

W wydanej decyzji administracyjnej określony jest wymiar godzin usług i wysokość odpłatności.

Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze ich rodzaje, kwalifikacje osób świadczących te usługi oraz warunki ustalania i pobierania opłat określone są w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r ( Dz.U. Z 2005 r nr 189 z późn.zm.)

 

Tabela odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze

dla osób z zaburzeniami psychicznymi

pełny koszt usług 24,10 zł

obowiązuje od 1 lutego 2017r.

 

 

Dochód osoby samotnie

gospodarującej lub przypadający na osobę w rodzinie

Osoby samotnie gospodarującej

Osoby w rodzinie

634  - 100%

nieodpłatnie

nieodpłatnie

Powyżej 100% do 132,5% 

635 - 840

1,5%

0,37 zł

3,5%

0,85 zł

Powyżej 132,5% do 165%

841 - 1046

3%

0,73 zł

7%

1,69

Powyżej 165% do 187,5%

1047 - 1189

5%

1,21 zł

11%

2,66 zł

Powyżej 187,5% do 220%

1190 - 1395

7%

  1,69 zł

15%

3,62 zł

Powyżej 220% do 237,5%

1396 -1506

11%

2,66 zł

20%

4,82 zł

Powyżej 237,5% do 255%

1507 - 1617

15%

3,62 zł

25%

6,03 zł

Powyżej255%  do 265%

1618 - 1680

22,5%

5,43 zł

32,5%

7,84 zł

Powyżej265% do 275%

1681 - 1744

30%

7,23 zł

40%

9,64 zł

Powyżej 275% do 282,5%

1745 - 1791

45%

10,85 zł

55%

13,26 zł

Powyżej 282,5% do 290%

1792 - 1839

60%

14,46 zł

70%

16,87 zł

Powyżej 290% do 310%

1840 - 1965

75%

18,08 zł

85%

20,49 zł

Powyżej 310% do 330%

1966 - 2092

90%

21,69 zł

100%

24,10 zł

Powyżej 330 %

2093

100%

24,10 zł

 

100%

24,10 zł

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Imieniny