Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynku

Realizacja programu Korekcyjno edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie w latach 2012-2018

Realizacja programu korekcyjno – edukacyjnego ,,Duluth”

dla osób stosujących przemoc w rodzinie

przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynku

i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie.

Model ,,Duluth” to program dla mężczyzn opracowany w celu ograniczenia przemocy domowej wobec kobiet. Jego nazwa pochodzi od miasta Duluth, w stanie Minnesota. Realizowany w USA od 1981 roku. Zaadoptowany do warunków polskich przez zespół pod kierownictwem Marka Prejznera w roku 2000. Jedną z osób, która opracowywała polską wersję programu była psycholog Agata Potkaj, współpracująca obecnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Olsztynku i ze Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie w Olsztynie.

Od roku 2012 program jest realizowany przez zespół w składzie: Krzysztof Rubas – certyfikowany specjalista psychoterapii i rehabilitacji osób uzależnionych  i współuzależnionych, specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, trener programu Duluth, koordynator projektu; Agata Potkaj – psycholog, specjalista psychoterapii i rehabilitacji osób uzależnionych, trener programu Duluth, specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie; Grażyna Stupkiewicz – psycholog, specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, trener programu Duluth.

Przy realizacji programu współpracują: Ewa Szerszeniewska – przewodnicząca Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Olsztynku, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Olsztynku, certyfikowany specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie; Monika Gosik – obsługa administracyjna Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Olsztynku, certyfikowany specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie; Arkadiusz Paturej, Agnieszka Dziewiur – pracownicy PCPR w Olsztynie; Wanda Chruścielska – kierownik III Zespołu Kuratorskiego Sądu Rejonowego w Olsztynie.

W latach 2012 – 2018 do programu zakwalifikowano 230 osób.

 

Efekty realizacji programu korekcyjno – edukacyjnego.

Program ukończyło (minimum 80% frekwencja na zajęciach)  – 75% osób. Po ukończeniu programu z mitingów grup samopomocowych AA korzysta – 18% osób. Po ukończeniu programu zamknięto 130 procedur ,,Niebieska Karta” (ustanie przemocy) – 56%. Po ukończeniu programu zaktywizowano 12% osób do podjęcia pracy zawodowej. Do podjęcia leczenia odwykowego na oddziałach stacjonarnych zmotywowano – 22% osób. Z propozycji kontynuacji pracy nad sobą w programie postrehabilitacyjnym skorzystało – 16% osób.

W stosunku do 9% osób powiadomiono prokuraturę o trwaniu przemocy (osoby te trafiły do zakładu karnego. Po ukończeniu programu stały indywidualny kontakt z psychologiem lub psychoterapeutą utrzymuje – 22% osób.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Imieniny